Privacyverklaring WoudStee

WoudStee, gevestigd te (8161 NJ) Epe aan de Koepelweg 4, is de verwerkingsverantwoordelijke voor:

In deze privacyverklaring informeren wij jou over welke persoonsgegevens we verzamelen als je onze website gebruikt en als je bij ons verblijft en waarom we deze gegevens verzamelen.

Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat de verwerking van jouw gegevens transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. WoudStee gaat zorgvuldig om met de gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je op www.woudstee.nl. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 april 2021.

Artikel 1 Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens

WoudStee verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Artikel 2 Persoonsgegevens die wij verwerken

WoudStee verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Er worden alleen gegevens gevraagd en verwerkt die hiervoor noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

Artikel 3 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WoudStee bewaart persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld en zoals omschreven in deze privacyverklaring. Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat wij gegevens langer bewaren.

Artikel 4 Grondslagen verwerking

Op basis van wetgeving moeten wij aangeven welke grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar de verwerking van gegevens op basis van 1) een overeenkomst 2) in verband met een gerechtvaardigd belang van WoudStee3) een gegeven toestemming en 4) in verband met een wettelijke plicht.

Jouw gegevens gebruiken wij hoofdzakelijk in verband met jouw boeking en dus op basis van een overeenkomst met jou. Jouw boeking wordt geregistreerd en wij doen er verder alles aan om jouw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Aanvullende contactmomenten, zoals het registreren en analyseren van jouw handelingen op onze website geschiedt in verband met een gerechtvaardigd belang van WoudStee.

Je kunt jezelf inschrijven voor een nieuwsbrief. In dat geval geeft jij ons toestemming om jouw gegevens hiervoor te gebruiken. Verder zijn wij wettelijk verplicht om jouw gegevens op te nemen in het nachtregister.

Artikel 5 Beveiliging van persoonsgegevens

WoudStee gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op. De gegevens die je online invoert worden beschermd door een SSL-certificaat. Hiermee worden kleine bestanden verstuurd via een beveiligde verbinding door middel van een digitale encryptiesleutel tussen ons en je browser. Ons SSL-certificaat herken je aan het slotje in de adresbalk van je browser.

De volledige website van WoudStee wordt beschermd door het SSL-certificaat.

Artikel 6 Delen van persoonsgegevens met derden

WoudStee probeert zoveel mogelijk zelf te doen. Toch delen wij jouw persoonsgegevens met een aantal derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Je kunt hierbij denken aan een IT-bedrijf voor onderhoud aan onze software en systemen of een bedrijf die voor ons de mailings verzorgt.

In geval van een boeking kan het mogelijk zijn dat jouw gegevens worden gedeeld met de eigenaar van het vakantiehuis waar je zult verblijven (indien dit een andere eigenaar is dan WoudStee).

Met bedrijven die wij de opdracht geven om jouw gegevens te verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.

Uitsluitend indien WoudSteehiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Artikel 7 Verzoeken in verband met persoonsgegevens

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die WoudSteeover je verzamelt en deze laten corrigeren, overdragen of verwijderen door een verzoek op te sturen naar: info@woudstee.nl.

Artikel 8 Cookie(beleid)

WoudStee, gevestigd aan te (8161 NJ) Epe aan de Koepelweg 4, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.

WoudStee maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) en vergelijkbare technieken, die informatie op je apparaat kunnen plaatsen en van je apparaat kunnen lezen. Dit is ten behoeve van de technische werking en de gebruiksvriendelijkheid van de website. Woudstee vindt het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij je zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van cookies door Woudstee. WoudStee gebruikt functionele, analytische  en marketing cookies.

Artikel 9 Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Artikel 10 Verwijzingen of links

www.woudstee.nl kan verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden bevatten die mogelijk ook gebruik maken van cookies. Woudstee heeft geen controle (en verantwoordelijkheid) over de cookies die op deze websites worden geplaatst en adviseren de privacyverklaring en/of het cookiesbeleid van de betreffende website te raadplegen voor informatie.

Artikel 11 Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over het gebruik van cookies door onze website, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen: WoudStee Pieter Woud E: info@woudstee.nl